Stilteweekend Stilteweekend 23-24 september 2017
Terug naar een-voud – de smaak van verstilling
De kunst van het leven is om te midden van de drukte, de veel-voud en de weerbarstigheid van alledag telkens opnieuw de innerlijke kalmte en verbindende een-voud te hervinden.
Onder de paraplu van het project ‘PopUpInnovatiehuis ’ organiseert het Consortium voor Innovatie samen met ROC Friese Poort en Landstede een stilteweekend. De deelnemer wordt in twee dagen uitgenodigd een stap op de plaats te maken en tijd te nemen voor persoonlijke inkeer en bezinning via de beoefening van meditatie. Het weekend is op 23-24 september 2017 en wordt begeleid door Ben Claessens, hoofdredacteur van Profiel en zenmonnik. Hij begon zijn spirituele praktijk ruim 30 jaar geleden en begeleidt sinds 2006 groepen en individuen in hun meditatieve beoefening, o.a. in eigen groepen en in het officiële programma van het Stiltecentrum van de Benedictijnerabdij St. Willibrord in Doetinchem.
Hij stelt: ‘De plaats van ons leven, daar waar we zijn, is niet zelden het toneel van hollen en stilstaan. Door innerlijke onrust en een druk hoofd brengen we ons geestelijk grondwater in beroering. Maar wat tot beroering wordt gebracht, kan ook weer kalmeren waardoor we opnieuw een-voud, samenhang en helderheid in ons bestaan ervaren en goed zien wat ons te doen staat. In alle drukte schuilt, zonder dat we dat beseffen, tegelijkertijd de bron van stilte. Uit die bron kunnen we dankzij de meditatie (leren) putten, niet alleen op een kussentje maar uiteindelijk ook in ons leven en werk overdag.’
Toelichting
Als we de tijd daarvoor nemen, kunnen we te midden van de drukte van alledag de dimensie van natuurlijke en verbindende een-voud en samenhang ervaren. Die een-voud is onze wezensnatuur. Het is deze eigenste natuur en levensbron die alomtegenwoordig is, ons bezielt en troost en kracht biedt.
Dit weekend staat in het teken daarvan iets te proeven. Het is een weekend voor jezelf, ingericht voor verstilling. Tijdens de dagen gebeurt die inkeer via zen-meditatie. Zen-meditatie, op een kussentje, bankje of stoel, vormt een eenvoudige, transparante en directe vorm van inkeer.
De natuurlijke eenheid ervaren, vraagt om innerlijke verstilling, alle geluid en prikkels, emoties, gevoelens en gedachten te kunnen laten voor wat ze zijn. In de meditatie kan het troebele water van onze onrustige geest weer verhelderen. Die transformatie wordt mogelijk als we afleren om ons steeds weer te laten meeslepen door prikkels van buiten die vooral verstrooiend werken. Dat is de oefening van de meditatie - afleren iets te doen, de geest niet te vertroebelen of te verduisteren en daardoor steeds meer open te staan voor de situatie van het eigen bestaan in dit moment. En het volgende moment.
Ons leven blijkt zich niet gisteren of morgen af te spelen maar altijd in NU, dit ogenblik. Dit heeft een bevrijdend effect op de eigen beleving en daarmee op het gezamenlijk beleven van dat bestaan – het samen leven. Het denken in onderlinge tegenstellingen maakt meer en meer plaats voor de oorspronkelijke en natuurlijke verbondenheid. Ieder mens is weliswaar uniek maar tevens onlosmakelijk met de ander en de omgeving verbonden. Alles en iedereen blijkt bij te dragen aan onze levensweg. We dragen daarmee de zorg voor elkaar, een grote verantwoordelijkheid, immers al ons denken en doen heeft effect op onze omgeving.
Deelname aan meditatie gebeurt vrijwillig. De inzet vanuit het eigen verlangen en toewijding zijn namelijk bepalend. Ben Claessens: ‘Het gaat in essentie niet om succes of prestatie. En evenmin om begrijpen. Het gaat om bevrijden, innerlijke bevrijding en het besef – dit is mijn bestaan waarin niets en niemand van kan worden uitgesloten, hier draag ik de zorg voor.’
Tijdens de meditatie is er de mogelijkheid van een kort persoonlijk onderhoud met de meditatiebegeleider voor vragen en kwesties betreffende de meditatiepraktijk. 
Dagindeling Stilteweekend 23-24 september 2017


U kunt op vrijdagavond of zaterdagochtend aankomen

Vrijdag

17.30  18.30 aankomst en inrichten ruimte
18.45  Avondmaaltijd
22.00  nachtstilte

Zaterdag

09.30  aankomst / koffie thee
10.15  welkom - introductie
11.00  meditatiesessies (2x25 min – tussendoor de benen strekken – voor wie dat wil, is er de mogelijkheid voor een instructie in de meditatieve praktijk)
12.00  pauze
12.35  middageten, afwas – middagpauze
14.00  meditatiesessie
14.25  koffie / thee
14.45  meditatiesessie
15.10  inleiding
15.45  pauze
17.00  meditatiesessie
17.35  broodmaaltijd, afwas etc.
19.15  meditatiesessie
20.15  thee of koffie
22.00  nachtstilte

Zondag

06.55  opstaan / koffie/thee
07.30  meditatie
08.05  ontbijt (en afwas)
09.00  meditatiesessie
09.25  Inleiding
10.15  koffie / thee
11.00  meditatiesessies (tussendoor de benen strekken)
12.35  soep, broodmaaltijd en kamers
ontruimen
14.00  meditatiesessie
14.30  afsluitende uitwisseling
15.00  koffie / thee
15.45 afscheid
Begeleiding
Ben Claessens (1956) verdiept zich sinds de jaren ’80 in spiritualiteit. Sinds 1998 volgt hij een officiële training zenboeddhisme. Van 2006-2012 bestudeerde hij een dag per maand met de Benedictijnermonnik de mystiek van Jan van Ruusbroec. In januari 2016 werd hij tot zenmonnik gewijd. Sinds 2005 begeleidt hij individuen en groepen in spirituele verdieping. Hij is een van de drie begeleiders in het reguliere zenmeditatie-jaarprogramma van het Stiltecentrum in de Benedictijner St.Willbrordsabdij in Doetinchem. Hij is vader van drie dochters, parttime werkzaam als hoofdredacteur van mbo platform Profiel en schreef enkele boeken over zen en christelijke mystiek.

Praktisch:

Draag gemakkelijke kleding
Max: 20 deelnemers
Kosten:  165 euro (inclusief overnachten eenpersoonskamer, alle catering), geen btw van toepassing.
Adres: PopUpInnovatiehuis op locatie Buitengoed Fredeshiem Eiderberg 2 8346 KJ Steenwijk - De Bult -
Aanmelden: stuur een mail naar AnnemarieHoevenaars@cviweb.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten