Jorwerd on tourJorwerd on tour dag.
 
Stilte, bezinning en verbinding

Er is een tijd om te spreken
en een tijd om te zwijgen.

Deze woorden uit het Bijbelboek Prediker verwoorden de thematiek van deze dag. Ze staan ook centraal in het denken en doen van Nijkleaster, een zgn. kerkelijke pioniersplek in het dorpje Jorwert. Steeds meer blijkt dat wij in onze maatschappij overspoeld worden door de hectiek van het bestaan. We worden uitgedaagd tot vele (mooie) keuzes, maar we worden tegelijk ook opgejaagd door alles wat we willen, kunnen, moeten en zullen. Door de Engelse termen als ‘deadline’ en ‘burn-out’ wordt duidelijk dat we kwetsbaar zijn en maar al te makkelijk kopje onder gaan in de dagelijkse hectiek. Nijkleaster biedt daarom programma’s aan die zich richten op ‘stilte, bezinning en verbinding’. Deze programma’s blijken belangrijk te zijn voor veel mensen: jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk, man en vrouw.

In de ochtend vertelt de pionier predikant van Nijkleaster (Hinne Wagenaar) over zijn ervaringen hiermee in de afgelopen 5 jaar. In de middag neemt hij ons mee op een meditatieve wandeling die zich zal richten op ons eigen leven en werk. Wat heeft dit te maken met mijn eigen functioneren en wat kan dit betekenen voor mijn studenten?


09.30 - 10.00                      Inloop met koffie


10.00 - 10.15                      Welkom en kennismaking
10.15 - 11.45                      Presentatie en gesprek over ‘Stilte, Bezinning en Verbinding’
bij Nijkleaster

12.00 - 13.15                      Lunch

13.00 - 14.30                      Kleaster-kuier (meditatieve wandeling)
14.30 - 15.30                      Reflectie op het thema van de kuier d.m.v. gesprek en schrijven.
15.30 – 16.00                     Afsluiting en afscheid


Datum en tijd: dinsdag 26 september 10.00- 16.00 uur
Locatie: PopUpInnovatiehuis Steenwijk 

Jouw bijdrage is € 95,- (inclusief Lunch)

Aanmelden: stuur een mail naar AnnemarieHoevenaars@cviweb.nl
Geen opmerkingen:

Een reactie posten