The best of: Friesland College Onderwijzen is KUNNEN en DOEN


LEREN…van DOEN naar KUNNEN.

Twee aanvliegroutes
1. Deze tijd van innovatietechnologie met internet en mobiele telefoons vraagt iets van burgers en ook iets van (mbo)studenten in termen van LEREN. Tot voor kort leerden studenten  van een alwetende docent voor de klas en moesten studenten vooral iets DOEN, in ruil voor een beloning: een 6 of een 8. Het accent verschuift nu naar het zelf kunnen (op)zoeken van informatie, d
eze weten te verzamelen, te selecteren,  toe te passen en te verwerken tot een adequaat geheel binnen een context. Dat vraagt dat studenten iets moeten KUNNEN.  Hoe kun je als docent met dit appél je onderwijs anders inkleden?

2. De tweede aanvliegroute voor wat betreft van DOEN naar KUNNEN is werken vanuit creativiteit en dan creativiteit als innovatie. De behoefte aan creativiteit als competentie in de huidige maatschappij neemt  toe, omdat kennis geen of amper meer een onderscheidend vermogen is. Door de informatietechnologie is alle kennis/informatie vrij beschikbaar via internet. Het gaat er in de economie steeds minder om de kennis te hebben, maar om deze succesvol toe te  passen.  In deze tijd van economische globalisering is creativiteit als competentie de meest onderscheidende vaardigheid  ten opzichte van bv. opkomende BRIC landen.

Creativiteit als competentie bezit nu economisch waarde en bijna alle werkgevers vragen daarom, om te kunnen innoveren,  creativiteit als competentie van hun werknemers. Dilemma: in het onderwijs hebben we de laatste jaren creativiteit UIT het onderwijs onderwezen en de vraag is hoe kunnen we creativiteit weer IN onderwijzen?

Vanuit deze context doe ik oefeningen in DOEN en oefeningen in KUNNEN, om daarmee bewustwording in gang te zetten bij de workshopleden, dat studenten al heel veel LEREN in KUNNEN en amper meer iets in DOEN!  En de oefeningen zijn gekoppeld aan: en waar sta ik nu en waar staat mijn school  nu.

De verhouding tekst en zelf doen/ ervaren in de workshop is : 15 % tekst en 85 % zelf doen en zelf ervaren.

Trainer: Albert Vermeulen

Programma woensdag 22 april:
9.00 - 12.00 uur  (inloop vanaf 8.30 uur)

Bijdrage:
€ 45,- excl. lunch
€ 60,- incl. lunch (12.00- 13.00 uur)
De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Aanmelden: stuur een mail naar AnnemarieHoevenaars@cviweb.nlGeen opmerkingen:

Een reactie posten