Thema van deze editie en de twee conservatorenPop-up INNOVATIEHUIS 2017

Koen Vos en Nieke Jansen fungeren als een soort curatoren voor deze twee weken

Thema van deze editie:

Levenskunst, Cultuur en Betekenis

Sinds de jaren zestig is God niet langer maatgevend voor onze maatschappij.
Hoe je ook over dingen denkt, de diepe twijfel die kenmerkend is voor de westerse cultuur roept steeds meer vragen en radicale antwoorden op, met en zonder God.
We leven in tijden waarbij het voor studenten en voor onderwijsgevenden niet eenvoudig is om richting te geven aan ons leven. Tijden waarin traditionele sjablonen zijn verdwenen en we niet om het einde van ‘de Grote Verhalen’ heen kunnen.  
We hebben ons de afgelopen decennia weten te bevrijden van autoriteiten en oude dogma’s, maar daarmee zijn we ook een hoop zekerheden kwijt geraakt.
Waar de een reageert met onverschilligheid, kennen we ook voorbeelden van radicaal gedrag.

We zijn met elkaar naarstig op zoek naar geloofwaardige antwoorden op de vraag naar het goede leven. De samenleving stelt ons immers de dringende vraag om vooral aandacht te besteden aan de morele conditie van studenten.

Of we nu moslim, christen, agnost of atheïst zijn, we hechten allemaal aan bepaalde waarden.
We stimuleren onze studenten om autonoom, authentiek en waar het kan vooral excellent te zijn, waarbij het nog maar de vraag is of we studenten voldoende ‘tools’ aanreiken om hier vorm aan te geven.
Vroeger ‘kreeg’ je de zin van het leven, vandaag de dag moet je er als student zelf naar op zoek.

René Gude werkte in de laatste fase van zijn leven samen met Peter Henk Steenhuis aan het boek ‘Werk verZetten’; een boek over ambachtelijk zingeven.
In de meest brede zin van het woord geven Landstede en ROC Friese Poort met deze editie van het Pop-Up Innovatiehuis een impuls aan de kwaliteit van onderwijs, waarbij de vraag hoe wij in onze geseculariseerde samenleving studenten kunnen stimuleren om hun eigen zin-te-vinden, op een verrassende manier centraal komt te staan.   


Geen opmerkingen:

Een reactie posten